دانشگاه شمس تبریزی خوی

دانشگاه شمس تبریزی خوی

 

 

لطفا به آدرس زیر مراجعه کنید:

 

www.zeynal.ir

 

آذربایجان غربی - شهرستان خوی؛

عکسهای این دانشگاه از سایت حذف شد و دیگر تصویر یا اخباری از این دانشگاه در سایت منتشر نخواهد شد.

شما میتوانید از سایت زینال بازدید کرده و از مطالب آن استفاده کنید.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط .